Sinds kort is er een nieuwe website: Leesplezier met kinderboeken. Deze website ben ik gestart naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek naar leesmotivatie in het basisonderwijs. De website gaat over kinderboeken, activiteiten rond kinderboeken en tips voor de onderwijspraktijk. Wil je een bijdrage leveren aan de website? Dat kan en wordt zeer gewaardeerd. Neem hiervoor contact op. Andere tips of suggesties? Ook die zijn welkom.

Robert-Jan